->->->terug naar homepage

->->->naar publicaties voor alle info

->->->terug naar agenda

(omslagontwerp Mark Heuveling voor Aspekt)

De tweede geactualiseerde druk is verschenen

"... intrigerende portretten van de grondleggers van de RAF geven een helder beeld van de psychologische motieven achter het ontstaan van deze terreurgroep."

(boekbespreking op stoottroepers.nl - oud-verzetsstrijders-organisatie)

De Rote Armee Fraktion tussen 1968 en 1978 - inleiding

In 2009 verscheen van mijn hand een inleiding op de Rote Armee Fraktion, een terroristische, ondergrondse organisatie, die een hoogtepunt beleefde tussen de jaren 1968 en 1978. Er kwam weliswaar een nieuwe generatie RAF-leden die de fakkel overnam, toch doofde langzaam maar zeker het ideologische vuur van waaruit de oprichters van de RAF - Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin en Holger Meins - dood en verderf zaaiden. In 1998 lieten de toenmalige leden via persbureau Reuters weten dat de RAF voorgoed verleden tijd was.

Toen mijn boek verscheen praatten we over een historische organisatie, die ooit, in de jaren '60 en '70 van de protestgeneratie, Europa in een ijzeren angstgreep hield door gijzelingen - soms genadeloze liquidaties - en gewapende bankovervallen. Er verscheen een film in 2008, The Baader Meinhof Complex, waar met name een grijze generatie naar toeging, en in dezelfde periode werd er een lijvige biografie van Ulrike Meinhof gepubliceerd. Toch bleef "het spook van de RAF" voortleven. In 2008 kwam bijvoorbeeld Christian Klar vrij uit de gevangenis, een kopstuk van de tweede generatie RAF. Het leidde tot nieuwe speculaties over de banden met voormalige leden die hij nog zou hebben. Brigitte Mohnhaupt, de gedoodverfde opvolgster van Andreas Baader en Ulrike Meinhof, kwam op dezelfde manier in het nieuws.

(foto: Het spook van de RAF - na een interview over Duitse Herfst in 2009 in Amsterdam)

(Tijdsbeeld: ontruiming kraakpand in Den Haag zomer 1980 - foto: archief auteur)

Recent is de RAF weer in het nieuws, doordat de drie (voormalige) RAF-leden Ernst Volker Staub, Daniela Klette en Burkhard Garweg, die deel zouden uitmaken van de derde generatie, vorig jaar juni 2015 een overval pleegden op een geldtransport in het plaatsje Stuhr bij Bremen. De overval mislukte, maar wat hen wl lukt is om al bijna twintig jaar in de illegaliteit te leven, want ze zijn door politie en justitie vervolgde personen. Het weer opduiken van RAF-leden leidt tot speculaties in de pers over een eventuele heropleving van de RAF. En omdat hun sporen ook naar Nederland leiden, vindt er een opleving plaats van belangstelling voor de RAF en hun geschiedenis, die zich in de jaren '70 ook in Amsterdam, Den Haag en Utrecht afspeelde.

(Poster van de film uit 2008)

Wie waren Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin en de mensen om hen heen, die in 1971 de RAF officieel bekrachtigden middels een ultra-links ideologisch pamflet, vol met statements die kwamen uit teksten van Mao, Lenin en Che Guevara. Concept Stadsguerilla was de titel van het pamflet, een begrip dat de RAF leden in het leven riepen - en hadden overgenomen van Che Guevara - waarmee werd bedoeld dat alle middelen geoorloofd waren om het leven in West-Europese steden te ontregelen.

Duitse Herfst is geschreven voor een generatie die niet (meer) goed weet waar de RAF ooit voor stond n voor degenen die hun historische kennis willen opfrissen. Daarbij wordt in het boek een poging ondernomen om de motieven te doorgronden van degenen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie als de RAF.

Over het boek:"Beknopte en uitstekende inleiding" - Enno Koops in 'Geschiedenis beleven"

"...fraaie schets van de opkomst en radicalisering van de beweging" - Martijn Lak in 'Internationale spectator'

->->documentaire over Andreas Baader

->->->terug naar homepage