->->->terug naar homepage/zur Startzeite

->->->naar agenda & nieuws

Voorjaar 2021 verscheen Vrouwen rond Thomas Mann, de eeuwige Tristan

Na de ontsluiting in 1975 van de dagboeken van Thomas Mann, kwam aan het licht hoezeer hij gedurende zijn leven worstelde met zijn homo-erotische gevoelens voor jongemannen. Als opgroeiende jongen nog, koesterde hij bijzondere gevoelens voor een schoolkameraad. Later, als twintiger, verliefde hij zich hevig in Paul Ehrenberg, een beeldend kunstenaar met wie hij musiceerde. Homoseksualiteit stond in het wetboek van strafrecht en het lot van degenen die het stigma kregen was sociale uitsluiting. Zijn huwelijk in 1905 met Katia Pringsheim hield meer dan vijftig jaar stand en werd gekenmerkt door liefdevolle kameraadschap. Samen kregen ze zes kinderen, die zonder uitzondering allen overwegend positieve herinneringen koesterden aan een opvoeding waarin ze alle kansen kregen zich te ontplooien.

De monografie onderzoekt de invloed van de vrouwen in zijn leven die hij toeliet in zijn privédomein. De vrouwen die hij in zijn omgeving duldde waren zonder uitzondering allen intellectueel begaafde, onafhankelijke vrouwen, die niet per definitie een traditioneel beschermende rol van hem vroegen. Zijn ambivalente gevoelens tegenover vrouwen reserveerde hij voor de schrijftafel.

2009 - 2019 - 10 jaar Mann research

Januari 2019 verscheen Thomas Mann contra Heinrich, 100 jaar Betrachtungen eines Unpolitischen

De vraag of een schrijver in zijn werk politiek kleur moet bekennen - en of daarmee literatuur per definitie sociaal-politiek geëngageerd moet zijn, zoals Heinrich Mann van mening was, wordt uit ergernis over deze opvatting verworpen door Thomas Mann in een van de meest boeiende essays hierover uit de wereldliteratuur, 'Betrachtungen eines Unpolitischen'.

(Foto Katia Mann: Buddenbrookhaus

In maart 2017 verscheen Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims

In deze Monografie over de invloed van de puissant rijke schoonouders van Thomas Mann op zijn leven en schrijverscarrière wordt een beeld geschetst van het leven van grote, van oorsprong joodse families in de periode van het fin de siècle tijdens de grandeur van het keizerrijk onder keizer Wilhelm II. Bijzondere aandacht gaat uit naar het lot van het stadspaleis en van de kostbare kunstverzameling van Alfred Pringsheim na de machtsovername door Hitler in januari '33.

Verschenen mei 2015: Thomas Mann als Pater familias, Golo Mann, Monika en Michael Mann

Golo Mann maakte een spiekbriefje voordat hij thuis aan tafel ging. Later ontdekte hij dat Klaus dit ook deed. De gesprekken thuis moesten namelijk ergens over gaan. De druk van een jeugd waarin een beroemde vader aan het hoofd stond van het gezin was enorm. Dit werd althans door Golo, Monika en Michael zo ervaren. Monika kon bijvoorbeeld niet altijd goed meekomen. Ze ervoer hierdoor de omgang met gewone, niet perse intellectuele vrienden als bevrijdend. Golo ondervond er, net als Klaus, hinder van dat zijn naam altijd in één adem werd genoemd in relatie tot zijn vader. Michael, het nakomertje in het gezin, werd minder flatteus door Thomas Mann geportretteerd als Beisser in de novelle Unordnung und frühes Leid.

Thomas Mann als Pater familias gaat over zijn vaderrol in relatie tot zijn zogenoemde "minder geliefde kinderen"

Honderd jaar 'De Onderdaan' van Heinrich Mann

(ontwerp omslag: Mark Heuveling, Aspekt)

2014 was het jaar waarin Heinrich Mann honderd jaar daarvoor Der Untertan voltooide. Dramatisch genoeg brak toen de Eerste Wereldoorlog uit, waardoor de roman pas in 1918 als een eerste druk in boekvorm verscheen. 'De Onderdaan' is een satire op het keizerrijk onder Wilhelm II, en onder de omstandigheden vond men het niet opportuun om de keizer aan te vallen. Het is zelfs zo dat Heinrich Mann met een vooruitziende blik de ondergang van het keizerrijk voorspelde.

'De Onderdaan' werd eerder vertaald, maar dit is alweer ruim dertig jaar geleden. In het herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog bezorgde Aspekt een nieuwe bewerking van De Onderdaan, voorzien van een inleiding.

Een herziene tweede druk van de biografie van Heinrich Mann

In het verlengde van de nieuwe bewerking van 'De Onderdaan', verscheen in oktober 2014 een tweede volledig herziene druk van de biografie van Heinrich Mann 'het goede in de mens'. Vermeerderd met extra fotomateriaal.

Thomas Mann en Wagner, zoete omhelzing van het kwaad

"De geschiedenis van Bayreuth, de vele activiteiten om de inkomsten te verzekeren, de megalomanie van Wagner... Het is overigens alles wel bekend, maar niet altijd voldoende in relatie tot elkaar gebracht. Margreet den Buurman besteedt hier wel aandacht aan." (Bart Haers op zijn blog in: Moed tot zelfkritiek bij Thomas Mann.)

Erika en Klaus Mann, leven langs de Bühne

"Aangrijpende biografie"

"De twee oudste kinderen Mann waren, hoe verschillend ook, sterk op elkaar betrokken. Dat rechtvaardigt hun aangrijpende biografie in één boek. (...) Niet alleen de ongehoorde culturele betekenis van dit gezin, maar ook de wijze waarop zij de tragiek van de twintigste eeuw tastbaar maakten, dragen ertoe bij dat je dit boek in een adem uitleest"

(Henk Rijkers in: Katholiek Nieuwsblad)

Thomas Mann, schrijverschap tegen de vergankelijkheid - biografie

...'Margreet den Buurman is er in haar biografie in geslaagd om (...) verschillende facetten evenwichtig samen tevoegen tot een fascinerend portret.'(Andreas Delanoye)

'Degelijke biografie over Thomas Mann.' (Vincent van de Vrede in INKT!)

->->-> naar recensies

Monografie: Het Lübeck van de Buddenbrooks, Thomas Mann in Lübeck

"'Het Lübeck van de Buddenbrooks' is een tof, soms verhelderend boekje met als toemaatje een hele rits goed gekozen fragmenten uit de roman van Mann zelf. Steek het in je bagage wanneer U (nog) eens een keer wilt afreizen naar die Noord-Duitse Hanzestad aan de Trave." (Katelijne in: 't Scheldt, nr.1014, 30 augustus 2011)

IN HET NAJAAR VAN 2010 VERSCHEEN DE BIOGRAFIE VAN THOMAS MANN BIJ UITGEVERIJ ASPEKT. DE MANN TITELS DIE DAAROP VOLGDEN ZIJN HIER OOK ONDERGEBRACHT. NAAST VEEL TITELS DIE TE VINDEN ZIJN IN DE BIBLIOTHEKEN, KAN BESTELD WORDEN BIJ DE BOEKHANDEL, OOK ONLINE

->->->naar recensies

->->->naar de agenda

->->->terug naar homepage/zur Startzeite